Get in touch with us.


General Inquiries:
[email protected]
718-386-3399

Click below to submit an inquiry for:
Reservations, Private Events, or Private Screenings


V Dánsku môžu pacienti ovplyvňovať vývoj zdravotnej starostlivosti prostredníctvom verejných organizácií – v krajine ich je približne 300. Najčastejšie ide o skupiny pacientov s určitými diagnózami, ktoré sú na národnej úrovni združené v pomerne vplyvnej organizácii Funguje Lovegra rovnako dobre ako mužská viagra? s názvom Dánsky pacient. V súčasnosti je Dánsky pacient zastrešujúcou organizáciou, ktorú tvorí 15 regionálnych združení pacientov s celkovým počtom viac ako 830 000 riadnych členov.